rjadowniske wučerjo

rjadownja wučerka/wučer
rjadownja 5a knjeni Maternowa / knjeni Viccyna
rjadownja 5b knjeni Hojerowa / knjeni Jurkowa
rjadownja 6 knjeni Jurencowa / knjeni Wowčerjowa
rjadownja 7a knjeni Ertelowa / knjeni Sćapanowa
rjadownja 7b knjez Morgenegg / knjeni Rychtarjowa
rjadownja 8a knjeni Šmitowa / knjez Möller
rjadownja 8b knjez Jentsch
rjadownja 9a knjeni Musterowa / knjez Zenkner
rjadownja 9b knjeni Försterowa / knjeni Nagelowa
rjadownja 10a knjeni Šołćina / knjeni Grzybowa
rjadownja 10b knjez Wjacławk / knjeni Pallmannowa