Pokiwy za staršich

Zamołwjenja

 • Jeli je Waše dźěćo schorjeło abo z druhich wažnych přičin šulu wopytać njemóže, zdźělće nam to prošu hač do najpozdźišo 8:00 hodź.
 • Prošu pisajće do dźenika Wašeho dźěsća nuzowe telefoniske čisło!
 • Faluje dźěćo spočatk 2.hodźiny přeco hišće njezamołwjene, informujemy, jeli stej docpějomnej, staršeju a we wosebitych padach tež policiju (wěstoty dla).

Zhotowjenje domjacych nadawkow

Domjace nadawki su dale trěbne a w §17 šulskeho porjada za zakładne šule rjadowane. Za našu šulu płaća sćěhowace postajenja:

 • Domjace nadawki dyrbja za šulerjow zrozumliwe być a wuknjenskemu stawej dźěsća wotpowědować.
 • Čas za zhotowjenje nadawkow njesmě w 1. a 2. lětniku 30 min a w 3. a 4. lětniku 60 min překročić (hewak dyrbja so přetorhnyć).
 • Kónc tydźenja a w prózdninach njedawaja domjace nadawki (jenož za pilnosć).

Wobdźělenje na cyłodnjowskich poskitkach

 • Kaž kóžde lěto chcemy tež w šulskim lěće 2020/21 šulske žiwjenje přez cyłodnjowske poskitki wobohaćeć.
 • Prosymy Was, zhromadnje z Wašim dźěsćom rozsudźić, na kotrym poskitku chce so wobdźělić.
 • Wobdźělenje je dobrowólnje.
 • Hdyž so dźěći za dźěłowe zjednoćenstwo rozsudźa a přez staršich přizjewja, móža so hakle po połlěće zaso wotzjewić abo za druhe přizjewić.

Wuswobodźenje wot sporta abo płuwanja

 • Dźěći móža so strowotnych přičin dla krótkodobnje jenož přez pisomnu próstwu staršich wot sporta abo płuwanja wuswobodźić.
 • Wo wuswobodźenju, kotrež traje dlěje hač štyri tydźenje, dyrbi lěkar rozsudźić, konkretnje młodźinska lěkarska słužba pola strowotniskeho zarjada.
 • Wobkedźbujće prošu, zo w sporće wěstoty dla njeje dowolene nošenje debjenkow. Šula w tajkim padźe žane zawěsćenje njepřewza.
  (hlej ->Erlass des Staatsministeriums für Kultus und Sport des Freistaates Sachsen vom 28. Mai 2010 zur Sicherheit im Schulsport Az.: 24-6860.40/56/3)

Zawěsćenje

 • W času wučby a na šulskim puću je Waše dźěćo při njezbožach přez zawěsćenski zwjazk pola gmejny zawěsćene.
 • Za wšitke wěcy, kotrež k wučbje njesłušeja a dźěći same sobu do šule přinjesu, njepřewozmje gmejna žane rukowanske žadanje (na přikład hódnotne wěcy, hrajki, pjenjezy).
 • Tež strašne wěcy nimaja w šuli ničo pytać (na přikład nože atd.) wuwzaćnje jeli wotměja so wěste šulske projekty (n.př.strowe zežiwjenje atd.)
 • Zhubja abo wobškodźa so šulske wěcy abo drasta, potom zdźělće nam to nanajspěšnišo, najlěpje na samsnym dnju w sekretariaće, zo bychmy po dokładnym pruwowanju hnydom próstwu wo narunanje zapodać móhli.

Infekciske chorosće

 • Infekciske chorosće, kiž maja přizjewjensku winowatosć a wši (Läuse) maja starši hnydom šuli zdźělić.
 • Za wotstronjenje klěšćow přez wučerki přihłosujeće na informaciskim łopjenu abo staraće so sami wo wotstronjenje přez mediciniski personal.

Pomoc

Tu namakaće pomoc k wšelakim temam.

Linki