Wučbne časy

probowa faza wot nowembra 2020 sem

Dopołdnja so, hdyž so hodźi, w blokach dźěła:

1. hodź.: 7.30 hodź. – 8.15 hodź. ⇒ 10 min. snědań
2. hodź.: 8.25 hodź. – 9.10 hodź. ⇒ 15 min. dwórowa přestawka

abo w bloku: 7.30 hodź. – 9.00 hodź.  ⇒ 25 min. snědań a dworowa přestawka


3. hodź.:   9.25 hodź. – 10.10 hodź. ⇒ 10 min. přestawka
4. hodź.: 10.20 hodź. – 11.05 hodź. ⇒ 30 min. wobjed a dworowa přestawka
5. hodź.: 11.30 hodź. – 12.15 hodź. ⇒ 5 min. přestawka
6. hodź.: 12.20 hodź. – 13.05 hodź.

        abo w bloku: 11.30 hodź. - 13.00 hodź.

  • rańše zastaranje (6.00 - 7.00 hodź) – přez Katolski dźěćacy dom a AWO-Kita
  • po wučbje dalše zastaranje přez kubłarjow AWO a Katolski dźěćacy dom
  • busowe dźěći maja móžnosć při hrajkanišću před šulu na bus čakać