Tradicije

Tradicije su na našej šuli kruty wobstatk. Woni wožiwja šulske žiwjenje a pomhaja, kontakt k staršim, k towarstwam a k zjawnosći pohłubšeć.

Sćěhowace tradicije hajimy přez cyłe šulske lěto:

sportowe tradicije

 • wobdźělenje na wšelakich wubědźowanjach
  • Młodźina trenuje za olympiadu- "Riziko won!“
  • nazymski crossowy běh
  • sportowy swjedźeń ze šulerjemi fachoweje šule

nałožki

 • wopyt ptačokwasneho zarjadowanja SLA
 • wuhotowanje ptačeho kwasa ze serbskim kwasnym ćahom a programom za dźědow a wowki

hudźba

 • dwaj koncertaj z hudźbnej šulu (w adwenće, ke kóncej šulskeho lěta)
 • program za přijimanje šulskich nowačkow

na wučbu wjazane tradicije

 • čitanske koło 1-2 a 3-4
 • čitanske wubědźowanje Witaj-centruma za 3. lětnik
 • wšelakore projekty (nazyma, jutry, policija, strowe zežiwjenje)
 • kenguru -wubědźowanje
 • wopyt dźiwadła
 • ekskursije

a dalše tradicije

 • ekumeniska słowna boža słužba na dnju Swjateho Mikławša
 • zběrka ,,Nuza na swěće“
 • šulerske zhromadźizny po prózdninach
 • wopyt rumpodicha
 • pytanje jutrownych jejkow
 • rozžohnowanje šulerjow 4. lětnika